duminică, 28 octombrie 2012

Prietenii mei, arborii...


Prietenii mei, arborii.
(Text: Casian Balabasciuc)

De la prietenii mei, arborii, am învăţat că spre lumină trebuie să te înalţi cât mai drept, că fiecare lucru sau fiinţă îşi are rostul său, care nu poate fi decât o formă de înţelepciune a universului şi că de locul în care te naşti te leag
ă mai mult decât rădăcinile.

Tot ei mi-au dezvăluit că într-o pădure sunt la fel de importanţi cei mici ca şi cei mari atunci când seceră vântul, iar pe cei înalţi mai degrabă îi loveşte trăsnetul decât pe cei mărunţi, dar niciodată nu îi poate nimici pe toţi.
Prietenii mei, arborii, mi-au arătat cum îşi ţin strâns în rădăcini pământul, ca să nu îl răpească viiturile vrăjmaşe, căci fără pământul lor nu ar mai putea exista nici ca pădure şi nici singuratici. M-au lămurit că una e să fii imobil şi altceva înseamnă să fii statornic.

Mi-au desluşit că nu e important să urmăreşti de pe care ram cântă privighetoarea, ci cum cântă, că uneori lucrurile aparent neînsemnate pot duce la fapte mari, aşa cum frunzele moarte care putrezesc an de an devin pământul fertil ce întreţine viaţa.

Mi-au mai arătat că oricât de mare ai fi, tot nu poţi acoperi întreaga lume şi că numai cei care sunt puternici pot fi şi înalţi.

Din freamătul lor am aflat că degeaba auzi, dacă nu înţelegi ceea ce auzi şi că uneori cine oftează este mai fericit decât cel care tace. Din tăcerea lor am simţit că mai degrabă ar trebui să ne temem de cele ce nu le vedem, decât de cele ce se arată.

Prietenii mei, arborii, mi-au dat de înţeles că viaţa şi moartea nu se înfruntă, ci se completează, la fel cum vârful unui arbore, chinuit de vânt, se înclină deoparte şi de cealaltă a locului firesc.

Şi mi-am mai spus arborii, bunii mei prieteni, că înţelept nu este să aduni doar pentru tine, ci să împarţi cu dărnicie din ceea ce ai lumii prin care ai trecut.
-------------------------------------------------------------------------------
Imaginile de mai sus au fost "furate" de la intrarea în localitatea Ciprian Porumbescu.
Cum am mai spus-o în repetate rânduri, Bucovina e bogată în peisaje de vis.


2 comentarii:

Unknown spunea...

Un articol de pe blogul domnului Peter Lengyel:


În sezonul 2012-2013, conform Ordinului 1355 din 4 mai 2012 publicat în Monitorul Oficial 323 din 14 mai 2012, până la 15 mai 2013 vor fi împușcate legal 14.865 căprioare (Capreolus capreolus), 2.386 cerbi (Cervus elaphus), 359 capre negre (Rupicapra rupicapra), 22.325 mistreți (Sus scrofa), 122.263 iepuri de câmp (Lepus europaeus), 37.741 vulpi (Vulpes vulpes), 1.385 jderi de copac (Martes martes), 505 jderi de piatră (Martes foina), 3.086 viezuri (Meles meles), 29.904 potârnichi (Perdix perdix), 828 ierunci (Bonasa bonasia), 225.585 prepelițe (Coturnix coturnix), 46.858 porumbei gulerați (Columba palumbus), 3.571 porumbei de scorbură (Columba oenas), 43.515 turturele (Streptopelia turtur), 122.509 guguștiuci (Streptopelia decaocto), 67.325 sturzi de iarnă (Turdus pilaris), 79.992 sturzi de vii (Turdus iliacus), 25.008 gâște de semănătură (Anser fabalis), 21.707 gâşte de vară (Anser anser), 50.957 gârlițe mari (Anser albifrons), 127.853 rațe mari (Anas platyrhynchos), 64.900 rațe mici (Anas crecca), 3.570 rațe fluierătoare (Anas penelope), 4.460 rațe cu cap castaniu (Aythya ferina), 3.120 rațe moțate (Aythya fuligula), 3.120 rațe pestrițe (Anas stepera), 1.715 rațe sunătoare (Bucephala clangula), 3.410 rațe lingurar (Anas clypeata), 3.768 rațe sulițar (Anas acuta), 5.790 rațe cârâitoare (Anas querquedula), 645 rațe cu cap negru (Aythya marila), 16.729 sitari de pădure (Scolopax rusticola), 19.832 becaține comune (Gallinago gallinago), 4.425 becaține mici (Lymnocryptes minimus)… 467.292 ciocârlii de câmp (Alauda arvensis) șamd, șamd,…. șamd. Etc. etc. etc. etc. Etc. Despre urşi, lupi şi altele asemenea animale protejate pe hârtie, dar împuşcate cu sutele cu acte legale în fiecare an, vom discuta în alt articol.

....


Mai trebuie adăugat la aceste date şi acele animale care sunt împuşcate ilegal, braconate de aceeaşi vânători sau de alţi braconieri.Te mai miri că nu prea vezi animale sălbatice nici măcar în rezervaţii, zone protejate, iar în afara lor nici pe atât?


https://peterlengyel.wordpress.com/2013/02/21/plumb-alice-genocid-si-pasarica-ce-nu-mai-canta-deloc/

Micul spunea...

Un blog interesant ;) frumos

Trimiteți un comentariu